De risico’s van vaccineren tegen Corona

De risico’s van vaccineren tegen CoronaNu het vaccineren eindelijk is begonnen is er veel discussie over de risico’s van vaccinatie tegen Corona. In een eerder artikel betoogde ik al dat op basis van de technologie en de ingrediënten van dit nieuwe RNA vaccin, het volgens mij veilig is. Maar wat zijn nou precies de risico’s van vaccineren tegen Corona ?

Zijn de angsten die we voelen altijd reëel?

Oorzaken overlijden, grootte van de risio's

Sommige mensen zijn doodsbang om in een vliegtuig te stappen, toch is het feitelijk risico relatief klein in vergelijking met risico’s die we dagelijkse lopen. Zo hebben mensen met veel overgewicht 20.000 keer meer kans hieraan te overlijden dan aan een vliegtuigongeluk. Ook is de kans dat je overlijdt door een auto ongeluk veel groter dan dat je vliegtuig neerstort.

De Engelse gezondheidsdienst (NHS) heeft een hele duidelijke grafiek gemaakt, die de risico’s om te overlijden weergeeft. Wat blijkt? Hoge bloeddruk, roken, hoog cholesterol, overgewicht, te weinig groenten en fruit, te weinig beweging, en teveel alcohol vormen de grootste risico’s. Overlijden aan een medische complicatie, zoals een bijwerking van een vaccin, is verwaarloosbaar klein.

De risico’s van vaccineren tegen Corona; UK NHS: risks leading to death

Effectiviteit en risico’s van vaccineren tegen Corona

Het bewijs voor het coronavaccin van BionTech/Pfizer komt voort uit een groot onderzoek waarin meer dan dertigduizend proefpersonen het vaccin kregen ingespoten en een even grote groep een placebo (zulke grote onderzoeken zijn overigens nog nooit gedaan voor de ‘griepprik’). Het vaccin bleek werkzaam te zijn in ruim 94% van de gevallen. Ter vergelijking, de effectiviteit van de jaarlijkse griepvaccinatie is slechts 50%. Bij de circa 30.000 mensen die in de klinische onderzoeken een vaccinatie kregen, werden geen ernstige bijwerkingen gevonden. Met andere woorden, op basis van deze steekproef was de kans op een ernstige bijwerking dus lager dan 1 op 30.000. Hetzelfde geldt voor het Moderna vaccin.

Ernstige bijwerkingen van het vaccin tegen Covid-19

Vaccinatie met het vaccin geeft vaak pijn op de plaats van de injectie, vermoeidheid, hoofdpijn, koorts en spierpijn. De meeste van deze reacties zijn binnen enkele dagen verdwenen. In de trial van het BioNTech/Pfizer vaccin zijn 6 mensen overleden: 2 in de vaccingroep en 4 in de controlegroep. Geen van deze sterfgevallen werd veroorzaakt door het vaccin of de placebo. Omdat het vaccin kortgeleden is ontwikkeld, zijn er uiteraard nog geen gegevens over eventuele bijwerkingen op de lange termijn of eventuele zeer zeldzame ernstige bijwerkingen.

Anafylactische shock .

Aangezien er nu wereldwijd al miljoenen mensen zijn gevaccineerd en straks de hele wereldbevolking (miljarden) zullen ook ernstige bijwerkingen in het nieuws komen. Dat is begrijpelijk, als iets 1 x voorkomt op 1 miljoen, dan zal dit bij 1 miljard mensen toch 1000 x voorkomen. Inmiddels komen inderdaad uit Amerika en Engeland , waar al enkele weken gevaccineerd wordt, signalen van flinke bijwerkingen zoals allergische reacties waaronder een anafylactische shock (een ernstige allergische reactie). Daarom is er extra nazorg bij dit vaccin: alle gevaccineerde personen worden 15 minuten geobserveerd na vaccinatie. Mocht een reactie optreden, dan wordt meteen een adrenaline injectie gegeven, een effectief middel wat ook wordt ingezet bij voedselallergieën of heftige reacties op insectenbeten. De kans hierop na vaccinaties zijn in meerdere studies onderzocht, in een Engelse studie kwam men op 3 op 1 miljoen.

Narcolepsie

Er is op sociale media ook veel te doen over narcolepsie. Toen kinderen enige jaren geleden massaal werden gevaccineerd tegen Mexicaanse griep waren er inderdaad meerdere gevallen van narcolepsie. Het lijkt erop dat de Mexicaanse griep hierin uniek is, zowel het doormaken van de Mexicaanse griep als de vaccinatie ertegen leidden tot een aantal gevallen van narcolepsie bij kinderen. In aantallen zag men na Mexicaanse griep vaccinatie ongeveer 4 gevallen op 100.000, zonder vaccinatie 1 op 100.000.

Conclusie

Een ding is zeker, de kans dat we ooit komen te overlijden is 100%. Tot het zover is worden we dagelijks met risico’s geconfronteerd die ons leven bedreigen. Meestal staan we er helemaal niet bij stil en voelen we geen angst. Soms voelen we die angst wel, maar angst is een slechte raadgever. Het feitelijk risico op datgene waar we angst voor voelen is vaak vele malen kleiner dan de dagelijkse risico’s die we ongemerkt lopen. De kans op een ernstige bijwerking na de vaccinatie voor Covid-19 is zeer klein, op basis van de klinische studies met het vaccin tenminste minder dan 1 op 30.000. Op basis van de vele studies naar vaccins in het verleden is de kans op een ernstige allergische reactie 3 op 1 miljoen, circa 20 x lager dan de kans op een fataal auto ongeluk. De kans op narcolepsie is net zo groot als op een vliegtuigongeluk, 10 op 1 miljoen,.

Kanttekening

De risico’s die hier zijn genoemd zijn gemiddelden op basis van meerdere studies, maar het blijven schattingen. Als je nooit auto rijdt of nooit vliegt, of juist heel veel, dan veranderen de risico’s natuurlijk. Ook zullen de risico’s bij vaccinatie afhangen van je gezondheidstoestand. Als je een aandoening hebt, kan het risico anders zijn. Raadpleeg bij twijfel, dus altijd je huisarts.