Nutricijnen: voedingsmiddelen uit de natuur die ons helpen om kanker en andere ziektes te voorkomen.

Peter’s blog over gezondheid, vitaliteit en mensontwikkeling 4-4-2014

 

Het beschermende effect van voedingsmiddelen tegen kanker is soms moeilijk vast te stellen. Het ene onderzoek kan een duidelijk effect laten zien, terwijl het andere juist geen effect vindt. Dit heeft veelal te maken met de opzet van het onderzoek, de keuze van de proefpersonen(leeftijd, geslacht), de hoeveelheid van het voedingsmiddel enz. Om met grotere zekerheid iets te kunnen zeggen over de effecten is het beter om naar grote aantallen onafhankelijke studies te kijken (zogenaamde meta analyses). In onderstaande boeken wordt vermeld dat uit 80% van 200 studies blijkt dat degenen die het minste fruit en groenten eten, ongeveer twee maal zoveel kans hebben om kanker te krijgen dan degenen die er het meest van eten.

 

Belangrijke aanwijzingen komen ook uit voeding studies van bevolkingsgroepen waar bepaalde kankervormen niet of nauwelijks voorkomen. Als een deel van die bevolkingsgroep emigreert naar een ander werelddeel met andere voedingsgewoontes dan kan zelfs genetische aanleg uitgesloten worden en kan de toename van bepaalde kanker vormen geheel worden toegewezen aan de voeding. Voorbeelden hiervan zijn Japanners die verhuizen naar Hawaii waarna het voorkomen van prostaatkanker vertienvoudigt.

 

Samengevat: de auteurs van de hieronder vermelde boeken concluderen dat het een groot en algemeen verbreid misverstand is dat kanker grotendeels wordt veroorzaakt door factoren waar we geen controle over hebben. In werkelijkheid wordt kanker slechts in minder dan 30% van de gevallen veroorzaakt door oncontroleerbare factoren. Erfelijke factoren lijken slechts verantwoordelijk voor 5-15 % van alle kankergevallen. Verkeerde voeding (> 30%), roken (30%), alcohol, drugs, overgewicht en lichaamsbeweging (circa 10%) zijn controleerbaar en oorzaak van 70% van alle kankergevallen. David Servan-Schreiber gaat in zijn boek nog verder en geeft klinkende voorbeelden van studies waarin kanker patiënten die hun levensstijl drastisch veranderden (middels mindfulness, meditatie, yoga of praatgroepen) een sterk verhoogde kans op genezing hadden.

 

Onderstaande tabel is een kleine samenvatting van de voedingsmiddelen die volgens de auteurs de kans op kanker aanzienlijk verkleinen*.

 

Meest recente studie uit 2014: Uit een gedegen en recente wetenschappelijke studie verricht in Engeland komt nog eens duidelijk naar voren dat groente en fruit ontzettend belangrijk zijn voor een goede gezondheid en de kans op kanker (en andere ziektes) aanzienlijk verkleinen. De auteurs concluderen dat 5 porties groente (75 gram per portie) en 2 porties fruit (150 gram per portie) per dag de kans op overlijden aan elke vorm van ziekte op elke leeftijd met maar liefst 42% verlaagt ten opzichte van mensen die maar 1 portie groente/fruit per dag consumeren. De Australische voedingsrichtlijnen zijn al in overeenstemming met deze 5+2 richtlijn.